Harttrimgroep Krimpen

De Harttrimgroep Krimpen is een recreatieve sportvereniging voor (ex-) hartpatienten.
Tijdens de revalidatie maakt u veelal reeds kennis met sport en spel.
De Harttrimgroep Krimpen biedt u de mogelijkheid om hiermee door te gaan.
Onze vereniging onderscheidt zich t.o.v.  fitness clubs etc.  vooral door het sporten in
groepsverband en de balsporten volleybal en lijnbal.

Onze accomodatie biedt deze faciliteiten en vooral deze sporten
worden met veel enthousiasme en plezier gedaan.

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 40344675

Waarom een harttrimgroep?

Na een hartinfarct en/of hartoperatie krijgt men gewoonlijk gedurende een bepaalde
periode revalidatie-oefeningen aangeboden.

Aan het eind van deze revalidatie-periode wordt vaak het advies gegeven om 'iets aan
sport' te blijven doen!
Omdat de bestaande sportverenigingen geen aangepast programma en deskundige
begeleiding konden bieden, besloot een aantal (ex-) hartpatienten zelf iets te organiseren. Gezien
het feit, dat de vereniging intussen ruim 30 jaar bestaat en veel enthousiaste leden telt,
kunnen we constateren dat de poging is geslaagd en dat in een behoefte wordt voorzien.

Kort nà de oprichting is er een stukje geschreven in een dagblad.