Extra info

Verzekering


Deelnemen aan het trimmen betekent het aanvaarden van de daaraan
verbonden risico's, zoals het beschadigen van een bril, gehoorapparaten en
dergelijke.
Leiding en bestuur kunnen niet aansprakelijk gesteld worden bij ongelukken
en/of beschadigingen aan uw eigendommen.
Indien u letsel en/of schade veroorzaakt dan wel oploopt, dient u uw W.A.
verzekering of die van de veroorzaker in te schakelen.
In dit verband raden we brildragenden aan een speciale sportbril te dragen
tijdens het trimmen.

Rampenplan

Een ongeval of hartstilstand kan altijd voor komen. De leiding zal dan de
noodzakelijke maatregelen nemen. We hebben de beschikking over een
telefoonaansluiting. Ook een duidelijk rampenplan ligt bij deze telefoon.
Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de medische informatiekaart