Contributie
 
Door het grote aantal leden en dankzij subsidie van de Gemeente Krimpen
aan de IJssel kon de contributie tot op heden vastgesteld worden op € 25,-- per kwartaal.
Dit bedrag wordt via automatische incasso geincasseerd.
Onze opzegtermijn van het lidmaatschap is drie maanden.

Indien u lid wilt worden of meer informatie wenst, neemt u dan contact op
met onze secretaris of de voorzitter (zie  tab contacten).
Het is alleen mogelijk om lid te worden indien u van de behandelend
cardioloog of bij uitkeuring van Capri een schriftelijke verklaring hebt
ontvangen waaruit blijkt dat u toestemming hebt verkregen om te mogen
sporten en u woonachtig bent in Krimpen aan den IJssel of omstreken.